Havarijní program

Havarijní program ...

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na záchranu nemovitých kulturních památek, jako jsou např. zemědělské usedlosti, chalupy, kostely, zámky, tvrze, městské domy, kaple, technické památky apod. Příspěvky se poskytují zejména na jejich statické nebo celkové stavební zajištění a na opravy krovů a střech (včetně opravy nebo provedení klempířských prací, komínů a hlavní římsy).

 

PS - info:

Bližší informace o tom, jak požádat o finanční příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, a o pravidlech nakládání s příspěvky tohoto druhu získají vlastníci kulturních památek na Ministerstvu kultury, Krajském úřadu příslušného kraje, příslušném pracovišti Národního památkového ústavu, nebo na odboru památkové péče příslušného magistrátu.

 

  

 

 

Kontakt

AKC-LES@EMAIL.CZ AKC REAL GROUP s.r.o.
Vinařického 940/20
Ostrava - Přívoz
702 00

IČ: 286 49 893
DIČ: CZ 286 49 893

www.iAKC.cz

+420 777 350 151
+420 777 350 152
akcrealgroup@email.cz