Vzory smluv a podání

29.04.2020 15:23
VZOR - Rezervační smlouva pro zajištění koupě nemovitosti  
29.04.2020 08:23
VZOR (převzatý) - Smlouva o úschově kupní ceny   I.   Pan/paní/firma: …………………………………………., r.č./ IČ: ……………………………………., Bytem/sídlo:…………………………………………………………………………………………….,   jako prodávající na straně jedné, a Pan/paní/firma: …………………………………………., r.č./ IČ:...
07.02.2013 08:36
VZOR (převzatý) - Smlouva o poskytnutí realitních služeb zprostředkování prodeje nemovitosti - výhradní zastoupení uzavřená dle ustanovení § 774 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze jako „smlouva“)   I. Strany smlouvy   1.1 AKC...
07.02.2013 08:18
VZOR (převzatý) - Kupní smlouva   Pan-ní/firma: ……………………………, r. č./IČ: ………………………, Bytem/sídlo: ………………………………………………………………,   jako prodávající na straně jedné,   a   Pan-ní/firma: ……………………………, r. č./IČ: ………………………, Bytem/sídlo: ………………………………………………………………,   jako...

Kontakt

AKC-LES@EMAIL.CZ AKC REAL GROUP s.r.o.
Vinařického 940/20
Ostrava - Přívoz
702 00

IČ: 286 49 893
DIČ: CZ 286 49 893

www.iAKC.cz

+420 777 350 151
+420 777 350 152
akcrealgroup@email.cz