Program péče

Program péče o naše vesnické památkové rezervace, naše vesnické památkové zóny a naše krajinné památkové zóny ...

Tento program se zaměřuje na podporu obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou např. zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a boží muka, ale i na zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, soch a pomníků, které se nacházejí v uvedených památkově chráněných územích.

 

PS - info:

Bližší informace o tom, jak požádat o finanční příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, a o pravidlech nakládání s příspěvky tohoto druhu získají vlastníci kulturních památek na Ministerstvu kultury, Krajském úřadu příslušného kraje, příslušném pracovišti Národního památkového ústavu, nebo na odboru památkové péče příslušného magistrátu.

 

 

Kontakt

AKC-LES@EMAIL.CZ AKC REAL GROUP s.r.o.
Vinařického 940/20
Ostrava - Přívoz
702 00

IČ: 286 49 893
DIČ: CZ 286 49 893

www.iAKC.cz

+420 777 350 151
+420 777 350 152
akcrealgroup@email.cz